Kontakt

Właściciel – Anna Olczak
ul. Jana Kazimierza 35/42
01-248 Warszawa
tel.: 510-100-315
e-mail: anna.olczak@contaqt.pl